Nota:

sede: París

Nota del catalogador:

Continúa en 1960 a la Organización Europea para la Cooperación Económica