Categoría profesional:

Compositores, Compositores de bandas sonoras,