Catalán

Un sol a l'Índia : Vicente Ferrer
Título Un sol a l'Índia : ;textos, Álvaro Marcos ; il·lustracions, Àfrica Fanlo ; traducció al català, Diana Seguí ; adaptació Lectura Fàcil, Ana Crespo ;