Catalán

Pere Viñas Dordal, un farmacèutic innovador
Título Pere Viñas Dordal, un farmacèutic innovador ;discurs llegit a l'acte d'ingrés de l'acadèmic corresponent il·lustre Sr. Antoni Buxadé Viñas, celebrat el dia 5 de febrer de 2018 ; presentació a càrrec de l'acadèmic numerari excel·lentíssim Sr. Dr. Joan Uriach i Marsal ;