Varias lenguas

O Irmandino : órgao da Irmande Galeguista do Uruguai : Montevideo, 1934- 1936, 1ª época, 1958- 1961, 2ª época
Título O Irmandino : ;
Lugar de publicación [Santiago de Compostela, La Coruña]
Editorial Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Fecha de publicación D.L. 2010