Gallego

Majina, ou A filla espúrea
Título Majina, ou A filla espúrea ;Marcial Valladares ; introdución, edición, notas e vocabulario de Xosé A. Fernández Salgado ;
Lugar de publicación Santiago de Compostela
Editorial Sotelo Blanco
Fecha de publicación D.L .2011