Inglés

A just war voz y cuarteto de cuerda = voice and string quartet = veu i quartet de corda
Título A just war ;Steve Lewis Jr. ; [text, David Roberts] ;
Lugar de publicación Corbera de Llobregat (Barcelona)
Editorial Periferia Sheet Music
Fecha de publicación 2009