Chino

Juan yan nü gong
Título Juan yan nü gong ;(Xibanya) Aimiliya·Pa'erduo·Basang, zhu ; Meng Xianchen, Zhang, Huiling, yi ;
Lugar de publicación Ha'erbin
Editorial Heilongjiang ren min
Fecha de publicación 2008