Gallego

Torrentes : revista trimestral do Centro Torrente Ballester
Título Torrentes : ;
Lugar de publicación Ferrol [La Coruña]
Editorial Centro Torrente Ballester
Fecha de publicación D.L. 2008-