Catalán

Coneguda cosse sia a tots los que la present veren q[ue] nostre molt sant pare iullio secundo per vn breu novame[n]t co[n]cedit concede indulge[n]ia plenaria ... a les animes dequal sevol defunt o defunta  ... pagaren dos realls ... en la guerra contra los moros de africa ... a ... mil esinc sens e deu ayns
Título Coneguda cosse sia a tots los que la present veren q[ue] nostre molt sant pare iullio secundo per vn breu novame[n]t co[n]cedit concede indulge[n]ia plenaria ... a les animes dequal sevol defunt o defunta ... pagaren dos realls ... en la guerra contra los moros de africa ... a ... mil esinc sens e deu ayns ;
Lugar de publicación [Logroño?
Editorial Arnao Guillén de Brocar
Fecha de publicación 1508-1513?]
Plenaria indulgencia e remissio de tots los peccats aquella que los sants papes donan a aquells qui van en aiuda de la terra santa e segons se guanya en roma lany que y ha iubileu
Título Plenaria indulgencia e remissio de tots los peccats aquella que los sants papes donan a aquells qui van en aiuda de la terra santa e segons se guanya en roma lany que y ha iubileu ;
Lugar de publicación [Toledo]
Editorial [Juan Varela de Salamanca]
Fecha de publicación [1509-1510?]
Plenaria indulgencia y remissio de tots los pecats. aq[ue]lla q[ue] los romanos pontifices donan alos q[ue] van en ajuda dela terra sancta y segons se guanyan en roma enl any del jubileu ...
Título Plenaria indulgencia y remissio de tots los pecats. aq[ue]lla q[ue] los romanos pontifices donan alos q[ue] van en ajuda dela terra sancta y segons se guanyan en roma enl any del jubileu ... ;papa Julio sego[n] atorga cruada e indulge[n]cia plenaria p[er] ses bulles a totslos ... ;
Lugar de publicación [Logroño?
Editorial Arnao Guillén de Brocar
Fecha de publicación 1509-1513?]
Per que la satisfacio es principal part dela penitencia y ab ella se aseguren les conciencies y saluen les animes notori sia y manifest a tots quel nostre sant pare Julio secundo otorga ...Sumari deles coses q[ue]ls iutges comissaris poden co[m]posar e absolre p[er] la guerra de africa ...
Título Per que la satisfacio es principal part dela penitencia y ab ella se aseguren les conciencies y saluen les animes notori sia y manifest a tots quel nostre sant pare Julio secundo otorga ...Sumari deles coses q[ue]ls iutges comissaris poden co[m]posar e absolre p[er] la guerra de africa ... ;
Lugar de publicación [S.l.]
Editorial [s.n.]
Fecha de publicación [entre fin1507 y 1511?]