Español

Zulúes en guerra 1879 = Zulus at war 1879
Título Zulúes en guerra 1879 ;music, Steven Faux ; produced & directed by Greg Lanning ; executive producer, Revel Guest ;
Lugar de publicación [Barcelona?]
Editorial Club Internacional del Libro
Fecha de publicación D.L. 1997