Chino

(3 ediciones)
Hong lou meng : yan jiu zi lao hui bian
Título Hong lou meng : ;[fa xing ren, Chen Mingjian] ;
Lugar de publicación Taibei
Editorial Ming lun
Fecha de publicación Minguo 60 [1971]
Hong lou meng
Título Hong lou meng ;Cao Xueqin, zhu ; [fa xing ren, Chen Jinfang] ;
Lugar de publicación Taibei
Editorial Taiwan wen yuan
Fecha de publicación Minguo 60 [1971]
Hong lou meng
Título Hong lou meng ;Cao Xueqin, Gao E, zhu ;
Lugar de publicación Beijing
Editorial Ren min wen xue
Fecha de publicación 1974