Español

Jorge Llorca, 1995-2003 [Centro Cultural Torrente Ballester, Ferrol, marzo-abril de 2004
Título Jorge Llorca, 1995-2003 ;texto, Joaquín Lens] ;
Lugar de publicación

[Ferrol

Santiago de Compostela

Editorial

Fundación CaixaGalicia

Concello de Ferrol ;

Fecha de publicación 2004]