Español

!Olé, torero!
Título !Olé, torero! ;letra de Arozamena ; música de Francis López ;
Lugar de publicación [Madrid]
Editorial Hispania
Fecha de publicación [1962]