Catalán

L'espai públic metropolità: 1989-1999
Título L'espai públic metropolità: 1989-1999 ;[redacció, David Miquel ; traducció i correcció de textos, Andreu Navarro (correcció del català i castellà), Manners (traducció a l'anglès), Manners (traducció al francès)] ;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial Mancomunitat de Municipis
Fecha de publicación [2004]