Catalán

Solemne investidura de doctor "honoris causa" al professor Félix Mirabel discurs de presentació del professor Josep M. Paredes : febrer de 2004
Título Solemne investidura de doctor "honoris causa" al professor Félix Mirabel ;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial Universitat de Barcelona
Fecha de publicación 2004