Español

Corpus balear de epigrafía árabe
Título Corpus balear de epigrafía árabe ;G. Rosello Bordoy ;
Lugar de publicación Palma de Mallorca
Editorial [s.n.]
Fecha de publicación [1969]