Portugués

Tempo de aprendiz artigos publicado em jornais na adolescéncia e na primeira mocidade do auto (1918-1926)
Título Tempo de aprendiz ;
Lugar de publicación [Sao Paulo]
Editorial Instituiçao Brasileira de Disufâo Cultural
Fecha de publicación [1979]