Sin contenido lingüístico

Mambo perezoso fox
Título Mambo perezoso ;Ward, Singleton. Superficial : one-step / Luis Belson [sic] ;
Lugar de publicación [San Sebastián]
Editorial [Fábrica de Discos Columbia. Juan Inurrieta]
Fecha de publicación [1954]