Gallego

Nun cuarto para agardar
Título Nun cuarto para agardar ;X. Amancio Liñares Giraut. O último hexagrama / Román Raña Lama. Cantar sen xesta de Lanzarote do Lago / Carlos G. Reigosa. Destino de Lumia / Antón Castro. Grabación da volta a Galiza, dende o pazo de Raxoi / Manoel Riveiro Loureiro ;
Lugar de publicación Sada (A Coruña)
Editorial Ediciós do Castro
Fecha de publicación 1985