Ruso

Podstawy leninizmu
Título Podstawy leninizmu ;J. Stalin ;
Lugar de publicación Moskwa
Editorial Towarzystwo Wydaw. Robotnikow Zagranicznych w ZSRR
Fecha de publicación 1935