Español

(2 ediciones)
Elaboración de caramelos de todas clases
Título Elaboración de caramelos de todas clases ;Edmundo Rollin ;
Lugar de publicación

[Palma de Mallorca

Barcelona

Editorial

Fernando Soler Queralt

Sintes ;

Fecha de publicación 1960]
Elaboración de caramelos de todas clases
Título Elaboración de caramelos de todas clases ;Edmundo Rollin ;
Lugar de publicación Barcelona
Editorial

[Palma Fernando Soler Queralt]

Sintes

Fecha de publicación [1950]