Gallego

(2 ediciones)
Alén : comedia dramática, nun acto e tres cadros, en prosa, orixinal
Título Alén : ;Xaime Quintanilla ;
Lugar de publicación Vigo
Editorial Editorial Galaxia,
Fecha de publicación [2021],©2021
Alén comedia dramática, nun acto e tres cadros, en prosa, orixinal
Título Alén ;Xaime Quintanilla ; edición, limiar e notas, Roberto Pascual ; introdución, Manuel F. Vieites ;
Lugar de publicación Vigo
Editorial Galaxia
Fecha de publicación imp. 2010