Gallego

A cura en Troia versión do "Filoctetes" de "Sófocles"
Título A cura en Troia ;Seamus Heaney ; traducción, Sthéphanie Jennings, Manuel Outeiriño ;
Lugar de publicación

Vigo

[Santiago de Compostela

Editorial

Centro Dramático Galego

Xerais ;

Fecha de publicación 1998]