Catalán

(13 ediciones)Solo digitalizaciones
Vita Christi
Título Vita Christi ;
Lugar de publicación Vale[n]cia
Editorial imprimit per Lope de la Roqua alema[n]
Fecha de publicación a XXII de Agost enlo any de la natiuitat de nostre senyor M CCCC LXXXXVII
La vida de Jesús. 3, La vida oculta
Título La vida de Jesús. ;Isabel de Villena ;
Fecha de publicación [2021]
La vida de Jesús. 2, La Nativitat
Título La vida de Jesús. ;text, Isabel de Villena ; edició, Felip Bens, Joan Víctor Pascual ;
Lugar de publicación [Valencia]
Editorial L'Oronella
Fecha de publicación 2013
Jesús i les dones : antologia de la "Vita Christi"
Título Jesús i les dones : ;
Lugar de publicación Barcelona
Editorial Barcino Editorial
Fecha de publicación 2013
Jesús i les dones : antologia de la "Vita Christi"
Título Jesús i les dones : ;Isabel de Villena ; versió de Marta Pessarrodona ;
Lugar de publicación Barcelona
Editorial Barcino
Fecha de publicación 2012
La vida de Jesús. 1, La Anunciació
Título La vida de Jesús. ;Isabel de Villena ; edició, Felip Bens, Joan Víctor Pascual ;
Lugar de publicación [Valéncia]
Editorial L'Oronella
Fecha de publicación D.L. 2012
Vita Christi
Título Vita Christi ;Isabel de Villena ; selecció i adaptació de J. Enric Estrela ; introducció de J. Enric Estrela i Vicent J. Escartí ;
Lugar de publicación Alzira [València]
Editorial Bromera
Fecha de publicación 2011
Vita Christi
Título Vita Christi ;Isabel de Villena ; edició, estudi, notes i glossari de Vicent Josep Escartí ; presentació de Pere Maria Orts i Bosch ;
Lugar de publicación [València]
Editorial Institució Alfons el Magnànim
Fecha de publicación 2011
Vita Christi
Título Vita Christi ;Sor Isabel de Villena ; estudio introductorio de Albert G. Haulf Valls ;
Lugar de publicación [Valencia]
Editorial Biblioteca Valenciana
Fecha de publicación [2006]
Vita Christi
Título Vita Christi ;Isabel de Villena ; selecció i edició a cura d'Albert-Guillem Hauf i Valls ;
Lugar de publicación Barcelona
Editorial Edicions 62
Fecha de publicación 1995
Vita Christi
Título Vita Christi ;Sor Isabel de Villena ; [edició i estudi] Josep Almiñana Vallés ; [texts revisats i corregits per Joan Cos ta Català] ;
Lugar de publicación Valencia
Editorial Ajuntament, Regidora d'Accio Cultural
Fecha de publicación 1992
Uita christi
Título Uita christi ;d´la Reuerent Abbadessa Dela Trinitat ;
Lugar de publicación Valencia
Editorial Universitat, Biblioteca General e Histórica
Fecha de publicación [1992]
Vita Christi
Título Vita Christi ;sor Isabel de Villena ; introducció y selecció de Lluisa Parra ;
Lugar de publicación [Valencia]
Editorial Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, Institució Alfons el Magnànim
Fecha de publicación 1986