Gallego

A universidade, A cultura Galega e outros ensaios
Título A universidade, A cultura Galega e outros ensaios ;E. Vidal Abascal ;
Lugar de publicación Sada
Editorial Ediciós Do Castro
Fecha de publicación D.L. 1990