Gallego

A linguaxe introdución ó estudo da fala
Título A linguaxe ;Edward Sapir ; prólogo, Milagros Fernández Pérez ; tradución, Benigno Fernández Salgado ;
Lugar de publicación

[Bilbao]

Santiago de Compostela

Editorial

Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico ;

Fundación BBVA

Fecha de publicación D.L. 2010