Español

Zulúes
Título Zulúes ;John Mack ;
Lugar de publicación Madrid
Editorial Espasa-Calpe
Fecha de publicación D.L.1982