Nota del catalogador:

Continúa, en parte, a RENFE