Nota del catalogador:

Continuado desde 2011 por el Institut Català de les Empreses Culturals