Nota del catalogador:

Continúa en 1957 a: Comision Internacional de Policía Criminal