Nota del catalogador:

Continúa en 1964 a Universidade da Bahia

Entidad relacionada: