Nota del catalogador:

Continúa en 1960 a: Commonwealth National Library (Australia)