Nota del catalogador:

Continúa en 1979 a: Centro Iberoamericano de Cooperación