Nota del catalogador:

Continúa el 4-IV-1947 a: Organización Provisional de Aviación Civil Internacional