Título Onde rezuma a auga ;temas 1, 2, 3 e 4 compostos por Marko Padrón ; arranxos de Hora Meiga e Fernando Barroso ;
Lugar de publicación [Bilbao]
Editorial Producións do Cuarto Baleiro
Fecha de publicación D.L. 2014
Descripción física o extensión 1 CD-Audio
Depósito Legal BI 575-2014
Forma del contenido Música (interpretada)
Tipo de medio audio
Participante

Barroso, Fernando

Padrón, Marko

Autor Hora Meiga (Grupo musical)
Nota Grabado durante 2014 en el estudio do Cuarto Cheo en el Burgo de Palmés (Orense)
Nota de contenido O runxir das follas. Roncar e fungar / letra de Castelao. Onde rezuma a auga. Romance do afiador / letra de Xosé Mª Álvarez Blázquez. Reel caralludo / reel tradicional Irlanda. Niñodaguia-chascarraschás / tradicionais Ourense, Galicia
Intérpretes Hora meiga

Ejemplares disponibles

Signatura DC/151686
Localización Sala Barbieri
Sede Sede de Recoletos

Acceder a esta obra

Este recurso puede obtenerse en la propia Biblioteca Nacional de España, solicitando una copia, o por préstamo interbibliotecario (solo bibliotecas), utilizando las siguientes opciones: