Máis aló da nación unificadora en defensa do federalismo multinacional (ver más)

Libro
Título Máis aló da nación unificadora;Alain Gagnon ; traducción ao galego de Susana Cruces;
Lugar de publicación [Santiago de Compostela]
Editorial Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Fecha de publicación D.L. 2009