Västnordiska studier 2 En nordisk och västgermansk slutljudsregel (ver más)

Libro
Título Västnordiska studier;av Beng Hesselman;
Lugar de publicación

Leipzig

Upsala

Editorial

Otto Harrassowitz

Akademiska Bokhandeln ;

Fecha de publicación 1913

Västnordiska studier 1 Om brytningen (ver más)

Libro
Título Västnordiska studier;av Beng Hesselman;
Lugar de publicación

Upsala

Leipzig

Editorial

Otto Harrassowitz

Akademiska Bokhandeln ;

Fecha de publicación 1912