Término aceptado Mariñanos
Usado por

A Mariña Occidental--Gentilicio

A Mariña Oriental--Gentilicio

A Mariña Central--Gentilicio

Término relacionado

A Mariña Oriental

A Mariña Occidental

A Mariña Central