Término aceptado Libros de caballería
Usado por

Novela de caballería

Novelas de caballerías

Término relacionado

Novela sentimental

Ciclo artúrico

Leyendas

Caballeros y caballería

Novela medieval

Nota de uso Úsase para obras sobre los libros de caballerías.