ISNI http://isni-url.oclc.nl/isni/0000000060223397
VIAF http://viaf.org/viaf/87901753
Otros nombres utilizados

Tilló Barrufet, Teresa

Tilló, Teresa

Fuente consultada

Coneixement del medi natural, 1999

Estudio de las condiciones necesarias para la inhibición por la ciclofosfamida ..., 1982

Didàctica de les ciències naturals, 1999

Información encontrada

port. (Teresa Tilló)

port. (Teresa Tilló i Barrufet) solapa (catedràtica de Didàctica de les Ciències Experimentals, Facultat de Formación del Professorat, Univ. de Barcelona)

port. (Teresa Tilló Barrufet)