Año de nacimiento: 1904

Año de fallecimiento: 2005

Otros nombres utilizados

Li, Pei-kan

Li, Fei-kan

Jin, Ba

Bajin

Pa Kin

Pa Chin

Pa, Kin

Pa, Kum

Li, Fu-gan

Liu, Fangan

TSzin, Ba

Liu Fangan

Chin, Pa

Kin, Pa

Pa, Chin

Fangan Liu

Ba, TSzin

Fuente consultada

WWW LC auth. file, 20-10-2005

WWW El Mundo, 20-10-2005

CDMARC names, 1991

La familia Kao, 1989

Información encontrada

(Ba, Jin, 1904-2005)

(Pa, Chin, 1905-)

(Ba Jin; nacido Liu Fangan 25-11-1904 en Chengdu (China), m. 17-10-2005 en Shanghai; escritor chino)