Fuente consultada Si queres mellorar, vota independientes , D.L. 1983
Información encontrada (Coalición Galega : polo ben do municipio : Manuel Fernández Cao ...)