Año de nacimiento: 1839

Año de fallecimiento: 1925

Fuente consultada Stjördalen 22 B., 1881
Información encontrada (Den geologiske Undersögelse ; Revision af kartbladet er udfört af Th. Hiortdahl ; for nogle punkter af M. Irgens , paa grundlag af "geologisk kart over Bergens omeng" optaget af Th Hiortdahl og M. Irgens 1861 ; Kontur og skrift af H.T.Björnstad)