Fuente consultada Unha viaxe de ruminantes, 2015
Información encontrada port. (Baia Fernández de la Torre) documento del D.L. (Fernández de la Torre, Baia)