Fuente consultada Per continuar avançant al Senat , D.L. 1983