Fuente consultada Máquina Hamlet e outras pezas, imp. 2013
Información encontrada $<tp> (Heiner Müller ; tradución, Catuxa López Pato)