Fuente consultada Catalunya: estat propi, estat ric, 2012
Información encontrada $<tp> (Joan Canadell i Albert Macià)