Fuente consultada Circ global a luz de gas, D.L. 2010
Información encontrada carátula del DVD (realització i direcció, Ivette Vila)