Fuente consultada Devastacións dispoñibles, D.L. 2010
Información encontrada $<tp> (Goretti Fariña)